Browsing Dr. M R Anantharaman by Issue Date

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing Dr. M R Anantharaman by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Anantharaman, M R; Seshan, K; Venkatesh, Rao; Sashimohan, A L; Keer, H V; Chakrabarty, D K (Springer, November 5, 1980)
 • Anantharaman, M R; Seshan, K; Chakrabarty, D K; Keer, H V (Springer, February 20, 1981)
 • Anantharaman, M R; Seshan, K; Keer, H V; Shringi, S N (Springer, December 28, 1983)
 • Anantharaman, M R; van den Oetelaar, L C A; Helwegen, J H J M; Brongersma, H H; Ross, J R H; Seshan, K; Smits, R H H (Academic Press, July 20, 1995)
 • Anantharaman, M R; Joseph, K V; Keer, H V (Springer, May 3, 1997)
 • Anantharaman, M R; Jagatheesan, S; Malini, K A; Sindhu, S; Narayanasamy, A; Chinnasamy, C N; Jacobs, J B; Reijne, S; Seshan, K; Smits, R H H; Brongersma, H H (Elsevier, April 14, 1998)
 • Anantharaman, M R; Reijne, S; Jacobs, J P; Brongersma, H H; Smits, R H H; Seshan, K (Kluwer Academic Publishers, 1999)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Sindhu, P D; Keer, H V (PUBLICATIONS & INFORMATION DIRECTORATE, CSIR, November , 1999)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Mohamed, E M; Joy, P A; Date, S K; Kulkarni, S D; Kurian, P (Kluwer Academic Publishers, 2001)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Chinnasamy, C N; Ponpadian, N; Narayanasamy, A; Balachandran, M; Sivasankara Pillai,V N (Kluwer Academic Publishers, February 1, 2001)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Mohamed, E M; Date, S K; Kulkarni, S D; Joy, P A; Philip, Kurian (Springer, May 14, 2001)
 • Anantharaman, M R; Joseph, Mathai C; Saravanan, S; Jayalekshmi,S; Venkitachalam, S (IOP Publishing Ltd, January 22, 2002)
 • Anantharaman, M R; Mohamed, E M; Malini, K A; Joy, P A; Kulkarni, S D; Date, S K; Kurian, P (Institute of Materials, published by Maney Publishing, March 2, 2002)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Mohamed, E M; Kurian, P (Maney Publishing, March 4, 2002)
 • Anantharaman, M R; Sindhu, S; Bindu, Thampi R; Malini, K A; Philip, Kurian (Springer, April 19, 2002)
 • Anantharaman, M R; Joseph, Mathai C; Saravanan, S; Jayalekshmi,S; Venkitachalam, S; Prabhakaran, P V (IEEE, May 26, 2002)
 • Anantharaman, M R; Mathai, C J; Saravanan, S; Jayalekshmi,S; Venkitachalam, S (Elsevier, August 5, 2002)
 • Joseph, Mathai C; Anantharaman, M R; Venkitachalam, S; Jayalekshmi,S (Elsevier, September , 2002)
 • Anantharaman, M R; Soloman, M A; Philip, Kurian; Joy, P A (Wiley Periodicals, September 26, 2002)

Search Dyuthi


Advanced Search

Browse

My Account