Browsing Physics by Title

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing Physics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Junaid, Bushiri M; Nayar, V U (Elsevier, March 15, 2002)
 • Junaid, Bushiri M; Antony, C J; Abderrahim, Aatiq (Elsevier, February 11, 2008)
 • Junaid, Bushiri M; Jayasree, R S; Fakhfakh, M; Nayar, V U (Elsevier, 2002)
 • Junaid, Bushiri M; Mahadevan Pillai, V P; Ratheesh, R; Nayar, V U (Elsevier, April 23, 1999)
 • Louis, Godfrey; Santhosh Kumar, A (Springerlink, January 1, 2006)
 • Sudha Kartha, C; Vijayakumar, K P; Rajeshmon, V G; Vimalkumar, T V; Poornima, N (Hindawi Publishing Corporation, January 6, 2013)
 • Sudha Kartha, C (Taylor & Francis, March 13, 2005)
 • Sudha Kartha, C (Taylor and francis, March 13, 2005)
 • Sudha Kartha, C; Vijayakumar, K P; Meril, Mathew; Angel, Susan Cherian (Elsevier, September 20, 2009)
 • Sudha Kartha, C; Sreekumar, K; Rani, Joseph; Subramanyan, N V; Nimmi, K P; Pramitha, V (Optical Society of America, April 14, 2009)
 • Anantharaman, M R; Manoj, Raama Varma; Al-Harthi, S H; Muhammad, Abdul Jamal E; Senoy, Thomas; Saritha, Nair K (IOP Publishing LTD, January 31, 2008)
 • Anantharaman, M R; Senoy, Thomas; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida (Springer, December 31, 2006)
 • Senoy, Thomas; Sakthi Kumar, D; Yoshida, Yasuhiko; Anantharaman, M R (Springer, 2008)
 • Sudha Kartha, C; Vijayakumar, K P; Sreekumar, K; Maheshkumar, M V; Rajesh Menon, M R (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, September 22, 2011)
 • Anantharaman, M R; Narayanan, T N; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida (Springer, July 30, 2008)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Venkatachalam, S (Elsevier, August 20, 2006)
 • Anantharaman, M R; Mathew, George; Asha, Mary John; Swapna, Nair S; Joy, P A (IOP Publishing LTD, February 17, 2006)
 • Anantharaman, M R; Lisha, R; Hysen, T; Geetha, P; Avasthi, D K; Ramanujan, R V (IOP Publishing LTD, March 7, 2014)

Search Dyuthi


Advanced Search

Browse

My Account