Browsing Physics by Title

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing Physics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jayaraj, M K (Electrochemical Society, June 4, 2007)
 • Anantharaman, M R; Myung, Gwan Hahm; Xaiobo, Zhan; Kumarasiri, A; Tyagi, A K; Mandal, B P; Narayanan, T N; Lawes, G; Ajayan, P M (American Chemical Society, April 30, 2012)
 • Veena Gopalan, E; Al-Omari, I A; Malini, K A; Joy, P A; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida; Anantharaman, M R (Elsevier, April , 2009)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Sindhu, P D; Keer, H V (PUBLICATIONS & INFORMATION DIRECTORATE, CSIR, November , 1999)
 • Anantharaman, M R; Swaminathan, V; Al-Omari, I A; Senoy, Thomas; Al-Harthi, S H; Ramanujan, R V (IOP Publishing LTD, October 13, 2009)
 • Junaid, Bushiri M; Ratheesh, R; Suresh, G; Nayar, V U (Elsevier, August 31, 1995)
 • Anantharaman, M R; Veena Gopalan, E; Al-Omari, I A; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida; Joy, P A (Springer, February 14, 2010)
 • Sudha Kartha, C; Pramitha, Vayalamkuzhi; Rani, Joseph; Sreekumar, K (Optical Society of America, June 13, 2011)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Joseph, Mathai C; Venkitachalam, S; Prabhakaran, P V (Elsevier, January 11, 2006)
 • Joseph, John; Sajeev, Sivaraman; Jayalekshmy, S; Anantharaman, M R (Elsevier, July , 2010)
 • Anantharaman, M R; Lija, Joy K; Sooraj, V; Swapna, Nair S; Narayanan, T N; Ajayan, P M; Sethulakshmi, N (AIP Publishing, March 28, 2014)
 • Anantharaman, M R; Swapna, Nair S; Geetha, Pookat; Venkata, Saravanan (AIP Publishing, August 14, 2013)
 • Anantharaman, M R; van den Oetelaar, L C A; Helwegen, J H J M; Brongersma, H H; Ross, J R H; Seshan, K; Smits, R H H (Academic Press, July 20, 1995)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Venkitachalam, S; Joseph, Mathai C (IOP Publishing Ltd and Deutsche Physikalische Gesellschaft, June 17, 2004)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Ajay, Gupta (Springer, June 14, 2004)
 • Jayaraj, M K (Electrochemical Society, December 17, 2007)
 • Anantharaman, M R; Soloman, M A; Joy, P A; Philip, Kurian (CSIR, July 5, 2005)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Mohamed, E M; Joy, P A; Date, S K; Kulkarni, S D; Kurian, P (Kluwer Academic Publishers, 2001)
 • Anantharaman, M R; Pookat, G; Hysen, T; Al-Omari, I A; Al-Harthi, S H; Lisha, R; Avasthi, D K (Elsevier, June 10, 2013)

Search Dyuthi


Advanced Search

Browse

My Account