Browsing Physics by Title

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing Physics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sudha Kartha, C; Sreekumar, K; Rani, Joseph; Subramanyan, N V; Nimmi, K P; Pramitha, V (Optical Society of America, April 14, 2009)
 • Anantharaman, M R; Manoj, Raama Varma; Al-Harthi, S H; Muhammad, Abdul Jamal E; Senoy, Thomas; Saritha, Nair K (IOP Publishing LTD, January 31, 2008)
 • Anantharaman, M R; Senoy, Thomas; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida (Springer, December 31, 2006)
 • Senoy, Thomas; Sakthi Kumar, D; Yoshida, Yasuhiko; Anantharaman, M R (Springer, 2008)
 • Sudha Kartha, C; Vijayakumar, K P; Sreekumar, K; Maheshkumar, M V; Rajesh Menon, M R (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, September 22, 2011)
 • Anantharaman, M R; Narayanan, T N; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida (Springer, July 30, 2008)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Venkatachalam, S (Elsevier, August 20, 2006)
 • Anantharaman, M R; Mathew, George; Asha, Mary John; Swapna, Nair S; Joy, P A (IOP Publishing LTD, February 17, 2006)
 • Anantharaman, M R; Lisha, R; Hysen, T; Geetha, P; Avasthi, D K; Ramanujan, R V (IOP Publishing LTD, March 7, 2014)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Venkatachalam, S; Avasthi, D K (Elsevier, March 26, 2007)
 • Anantharaman, M R; Senoy, Thomas; Al-Harthi, S H; Ramanujan, R V; Zhao, Bangchuan; Liu, Yan; Wang, Lan (AIP Publishing, February 10, 2009)
 • Anantharaman, M R; Hysen, Thomas; Senoy, Thomas; Raju, Ramanujan V; Avasthi, D K; Al-Omari, I A; Salim, Al-Harthi (Elsevier, June 7, 2012)
 • Anantharaman, M R; Senoy, Thomas; Hysen, Thomas; Avasthi, D K; Tripathi, A; Ramanujan, R V (AIP Publishing, February 10, 2009)
 • Anantharaman, M R; Seshan, K; Chakrabarty, D K; Keer, H V (Springer, February 20, 1981)
 • Reena Mary, A P; Narayanan, T N; Vijutha, Sunny; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida; Joy, P A; Anantharaman, M R (Springer, 2010)
 • Anantharaman, M R; Suchand Sandeep, C S; Narayanan, T N; Shaijumon, M M; Ajayan, P M; Reji, Philip (IOP Publishing LTD, June 24, 2009)
 • Anantharaman, M R; Narayanan, T N; Shaijumon, M M; Ajayan, P M (American Chemical Society, July 3, 2008)
 • Anantharaman, M R; Shaijumon, M M; Ajayan, P M; Narayanan, T N (Springer, October 21, 2009)

Search Dyuthi


Advanced Search

Browse

My Account