Browsing Faculty by Issue Date

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing Faculty by Issue Date

Sort by: Order: Results:

  • Jagathy Raj, V P; Hari, V S; Gopikakumari, R (IEEE, 2012)
  • Jagathy Raj, V P; Suresh Kumar, B (IJWCNT, August , 2012)
  • Jagathy Raj, V P; Praveen, R P; Ravichandran, M H; Sadasivan Achari, V T; Madhu, G; Bindu, G R (IEEE, September , 2012)
  • Jagathy Raj, V P; Prasanth, Poduval S; Pramod, V R (May , 2013)
  • Jagathy Raj, V P; Deepak Prabhakar, P (May , 2013)
  • Jagathy Raj, V P; Hari, V S; Gopikakumari, R (Elsevier, May 23, 2013)
  • Jagathy Raj, V P; Anantha Narayanan, S; Subash Subramoniam, S; Resmi, M G (IEEE, October 23, 2013)
  • Zakkariya, K A; Nishanth, P (Abhinav Publication, May , 2014)
  • Pavithran, K B; Raihanath, M P (Blue Ocean Research Journals, May , 2014)

Search Dyuthi


Advanced Search

Browse

My Account