Browsing Dr. M R Anantharaman by Title

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing Dr. M R Anantharaman by Title

Sort by: Order: Results:

 • Anantharaman, M R; Sajeev, Sivaraman (IOP Publishing LTD, January 21, 2010)
 • Anantharaman, M R; Seshan, K; Keer, H V; Shringi, S N (Springer, December 28, 1983)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Joseph, Mathai C; Venkitachalam, S; Prabhakaran, P V (Wiley Periodicals, July 23, 2003)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Mohamed, E M; Kurian, P (Maney Publishing, March 4, 2002)
 • Anantharaman, M R; Al-Omari, I A (Scientific Research Publishing, May 25, 2012)
 • Anantharaman, M R; Soloman, M A; Philip, Kurian; Joy, P A (Wiley Periodicals, September 26, 2002)
 • Anantharaman, M R; Swapna, Nair S; Mercy, Mathews; Joy, P A; Kulkarni, S D (Elsevier, July 26, 2004)
 • Anantharaman, M R; Malini, K A; Sindhu, S; Chinnasamy, C N; Ponpadian, N; Narayanasamy, A; Balachandran, M; Sivasankara Pillai,V N (Kluwer Academic Publishers, February 1, 2001)
 • Anantharaman, M R; Muhammad, Abdul Jamal E; Mohanan, P; Joy, P A; Philip, Kurian (Springer, May 29, 2009)
 • Anantharaman, M R; Vaidyanathan, G; Arulmurugan, R; Likhite, S D; Milind, Vaidya; Sendhilnathan, S; Senthilram, N D (NATL INST SCIENCE COMMUNICATION, December 12, 2003)
 • Anantharaman, M R; Hysen, T; Saravanan, S; Deepa, S; Ramanujan, R V; Avasthi, D K; Kulkarni, S D; Joy, P A (IOP Publishing LTD, May 5, 2006)
 • Anantharaman, M R; Swapna, Nair S; Francis, Xavier; Joy, P A; Kulkarni, S D (Elsevier, September 20, 2007)
 • Swapna, Nair S; Francis, Wavier; Joy, P A; Kulkarni, S D; Anantharaman, M R (Elsevier, March , 2008)
 • Anantharaman, M R; Sindhu, S; Bindu, Thampi R; Malini, K A; Philip, Kurian (Springer, April 19, 2002)
 • ; Swapna, Nair S; Mercy, Mathews; Anantharaman, M R (Elsevier, May , 2005)
 • Anantharaman, M R; Vijutha, Sunny; Narayanan, T N; Sajeev, U V; Joy, P A; Yasuhiko, Yoshida; Sakthi Kumar, D (IOP Publishing LTD, September 1, 2006)
 • Anantharaman, M R; Sakthi Kumar, D; Veena Gopalan, E; Malini, K A; Yasuhiko, Yoshida; Saravanan, S (IOP Publishing Ltd, August 29, 2008)
 • Anantharaman, M R; Suresh Kumar,S; Venkitachalam, S; Saravanan, S; Sagar, S (IOP Publishing LTD, March 30, 2006)
 • Anantharaman, M R; Pookat, G; Thomas, H; Thomas, S; Al-Harthi, S H; Raghavan, L; Al-Omari, I A; Sakthi Kumar, D; Ramanujan, R V (Elsevier, October 5, 2013)

Search Dyuthi


Advanced Search

Browse

My Account