Browsing by Title

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ajith Prasad, K C; Nampoori, V P N; Vallabhan, C P G (Elsevier, 1996)
 • Shali, N B; Sugunan, S (Springer Netherlands, 2007)
 • Junaid, Bushiri M; Saji, Chacko; Vaidyan, V K (IOP Publishing LTD, October 20, 2006)
 • Lyjo, Joseph K; Dayas, K R; Soniya, Damodar; Bindu, Krishnan; Krishnankutty, K; Nampoori, V P N; Radhakrishnan, P (Elsevier, December 15, 2008)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Joseph, Mathai C; Venkatachalam, S; Avasthi, D K; Singh, F (Elsevier, November 15, 2005)
 • Ravikumar, C D; Dr.Kuriakose, V C (Cochin University of Science and Technology, April , 2004)
 • Nithyaja, B; Dr.Nampoori,V P N (Cochin University of Science and Technology, January , 2012)
 • Sreekumar, K; Dhanya,R; Kishore,V C; Sudha Kartha, C; Rani, Joseph (Wiley InterScience, 2009)
 • Preethy Menon, C; Dr. Jacob, Philip (Cochin University of Science & Technology, September , 2001)
 • Annieta, Philip K; Lyjo, Joseph K; Litty, Irimpan; Radhakrishnan, P; Nampoori, V P N (Department of Photonics, 2004)
 • Jyotsna, Ravi; Dr.Abdul Rasheed, T M; Rajappan Nair, K P (Cochin University of Science and Technology, April , 2003)
 • Anita, Warrier R; Dr.Vijayakumar, K P (Cochin University of Science & Technology, August , 2010)
 • Santhi Ani, Joseph; Mathew, S; Gaurav, Sharma; Misha, Hari; Achamma, Kurian; Radhakrishnan, P (Springer, 2010)
 • Girijavallabhan, C P; Radhakrishnan, P; Nampoori, V P N; Sajan, D George (Physical Review, American Physical Society, October 16, 2003)
 • Radhakrishnan, P; V P N Nampoori; Girijavallabhan, C P; Sajan, D George (Physical Review, American Physical Society, 2003)
 • V P N Nampoori; Radhakrishnan, P; Girijavallabhan, C P; Sajan, D George (Physical Review, American Physical Society, 2003)

Search Dyuthi

Browse

My Account